• Lopatárna

    ..vau! Po vícenež předlouhém roce k.e.nečně na kaci s Jejdou, navrátivším se z dalekých prdelí a horoucích pekel. Inspekce cihelny v Hostišovicích, lopatková intergrglace lopatárny a kontrola komínku v Mitrovicích..


     Leave a reply