• Srnky na Bohuslavci

    Lucifer s námi konečně poprvé vyrazil na najtrajd! Zádušákem vzhůru, Zádušákem dolů. Na horizontu Bohuslavce hejno srn, nad tím Luna jak Luciferův luxomet. Chvíle ticha a nasávání neobyčejného okamžení. Pak prásknout do koní, půlkilem k řece a na buřta s cibulí…


    1 responses to “Srnky na Bohuslavci”


     Leave a reply